NIEDZIELA PALMOWA W ŻEGOCINIE

Procesja wokół kościoła parafialnego w Żegocinie.

Procesja wokół kościoła parafialnego w Żegocinie.

      Niedziela Palmowa to w kalendarzu chrześcijańskim święto ruchome przypadające 7 dni przed przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień. Zostało ono ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Wg obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy. W tym dniu nabożeństwo ma trzy wyraźne części: poświęcenie palm, uroczysta procesja i mszę świętą, podczas której jest czytana Męka Pańska.

     W tym roku Niedziela Palmowa przypadła na 4 kwietnia. Pogoda była znakomita. Było ciepło, a słońce przebijało się pomiędzy chmurami. Licznie przybyli na sumę wierni przynieśli wiele wspaniale wykonanych palm. Te mniejsze niosły dzieci, większe młodzież. Nie brakło też palm niesionych przez dorosłych. Te największe nie uczestniczyły w procesji. Umieszczono je w kościele, opierając o ściany. Ich wielkość przekroczyła znacznie 10 metrów.

Czytanie Męki Pańskiej.

Czytanie Męki Pańskiej.

     Po uroczystej procesji wokół kościoła rozpoczęła się Msza Swięta, która odprawił Ks. Janusz Psonak. Mękę Pańską odczytali - z podziałem na role - Krzysztof Łukasik, Paweł Kędra i Jerzy Mirowski. Po zakończonym nabożeństwie rozpoczął się konkurs palm. Trudne zadanie miało jury, które tworzyli: Ks. Janusz Psonak, Jerzy Błoniraz, Anna Rogala i Anna Maurer. Było wiele wysokich palm, wykonanych zgodnie z zasadami tradycji. Ale nagrodzono nie tylko te najwyższe. Dostrzeżono także palmy niższe i całkiem małe. Zresztą - nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

Jury uważnie oglądało wszystkie palmy. Nagrodę główną wręczył Wójt Jerzy Błoniarz.

Jury uważnie oglądało wszystkie palmy.

Nagrodę główną wręczył Wójt Jerzy Błoniarz.

Laureaci tegorocznego konkursu palm i konkursowe jury.

Laureaci tegorocznego konkursu palm w towarzystwie jury.

   
Palma rodzeństwa Waligórów - nagroda główna.       W tegorocznym konkursie nagrody zdobyli:
  • I miejsce - rodzeństwo Danuta i Tomasz Waligóra z Nowej Wsi (wygrali także w ubiegłym roku)
  • II miejsce - Mateusz Giza z Bełdna oraz bracia Szymon i Paweł Krawczyk z Żegociny
  • III miejsce - Michał Krawczyk i Marcin Waligóra - obaj z Żegociny
  • IV miejsce - Jarosław Piwowarczyk z Żegociny (Nowa Wieś) i Mikołaj Janiczek, także z Żegociny.
  • Wyróżnienia: Władysław Sądel z Żegociny, Paweł Kulig z Rozdziela, Dawid Kaczmarczyk z Bytomska, Grzegorz Cichoń z Żegociny, Przemysław Gąsiorek z Bytomska i Patryk Rogala z Rozdziela.

      Uczestnikom konkursu wręczono 7 nagród książkowych i 6 kaset wideo oraz wiele obrazków i kilka kilogramów słodyczy. Nagrodę główną ufundował Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz, pozostałe Ks. Proboszcz Leszek Dudziak.

      Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok wierzby używano również gałązek malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. W trzpień palmy wplatano również bukszpan, barwinek, borówkę, cis, widłak.
       Palma góralska wykonana jest z pęku witek wierzbowych, wiklinowych lub leszczynowych. Zwieńczona jest czubem z bazi, jedliny, bibułkowych barwnych kwiatów i wstążek. Palmy te spotyka się podczas procesji w Lipnicy Murowanej,   Tokarni, Rabce. Palma kurpiowska powstaje z pnia ściętego drzewka (jodły lub świerka), oplecionego na całej długości widłakiem, wrzosem, borówką, zdobionego kwiatami z bibuły i wstążkami. Czub drzewka pozostawia się zielony. Palemka wileńska jest obecnie najczęściej święconą palmą wielkanocną. Niewielkich rozmiarów, misternie upleciona z suszonych kwiatów, mchów i traw jest charakterystyczna dla okolic Wilna, skąd przywędrowała do Polski kilka lat temu, od razu zyskując ogromną popularność. 
      Z palmami wielkanocnymi wiąże się wiele ludowych zwyczajów i wierzeń: poświęcona palma chroni ludzi, zwierzęta, domy, pola przed czarami, ogniem i wszelkim złem, połykanie bazi zapobiega bólom gardła i głowy, a sproszkowane kotki dodawane do naparów z ziół mają moc uzdrawiającą, bazie z poświęconej palmy zmieszane z ziarnem siewnym podłożone pod pierwszą zaoraną skibę zapewnią urodzaj, krzyżyki z palmowych gałązek zatknięte w ziemię bronią pola przed gradobiciem i burzami, poświęcone palmy wystawiane podczas burzy w oknie chronią dom przed piorunem, poświęconą palmą należy pokropić rodzinę, co zabezpieczy ją przed chorobami i głodem, uderzenie dzieci witką z palmy zapewnia zdrowie, wysoka palma przyniesie jej twórcy długie i szczęśliwe życie, piękna palma sprawi, że dzieci będą dorodne.

     Zwyczaj święcenia palm pojawił się około VII wieku na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. To właśnie Kościół w Jerozolimie starał się jak najdokładniej "powtarzać" wydarzenia z życia Pana Jezusa. W IV w. istniała już procesja z Betanii do Jerozolimy, co poświadcza Egeria. Według jej wspomnień patriarcha wsiadał na oślicę i wjeżdżał do Świętego Miasta, zaś zgromadzeni wierni, witając go w radości i w uniesieniu, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. Następnie wszyscy udawali się do bazyliki Anastasis (Zmartwychwstania), gdzie sprawowano uroczystą liturgię. Owa procesja rozpowszechniła się w całym Kościele mniej więcej do XI wieku.

       W Rzymie szósta niedziela Przygotowania Paschalnego była początkowo wyłącznie Niedzielą Męki Pańskiej, kiedy to uroczyście śpiewano Pasję. Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jerusalem. Obie tradycje szybko się połączyły, dając liturgii Niedzieli Palmowej podwójny charakter (wjazd i Męka) . Przy czym, w różnych Kościołach lokalnych owe procesje przyjmowały rozmaite formy: biskup szedł piechotą lub jechał na osiołku, niesiono ozdobiony palmami krzyż, księgę Ewangelii, a nawet i Najświętszy Sakrament. Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o procesji w Niedzielę Palmową przekazuje nam Teodulf z Orleanu (zm. 821). Niektóre też przekazy zaświadczają, że tego dnia biskupom przysługiwało prawo uwalniania więźniów (nawiązanie do gestu Piłata).
       Dzisiaj odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem (zaleca, nie nakazuje), gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek). W Polsce istniał kiedyś zwyczaj, że kapłan idący na czele procesji trzykrotnie pukał do zamkniętych drzwi kościoła, aż mu otworzono. Miało to symbolizować, iż Męka Zbawiciela na krzyżu otwarła nam bramy nieba. Inne źródła przekazują, że celebrans uderzał poświęconą palmą leżący na ziemi w kościele krzyż, po czym unosił go do góry i śpiewał: "Witaj krzyżu, nadziejo nasza!".
     Niegdyś Niedzielę Palmową na naszych ziemiach nazywano Kwietnią. W Krakowie (od XVI w.) urządzano uroczystą centralną procesję do Kościoła Mariackiego z figurką Pana Jezusa przymocowaną do osiołka. Oto jak wspomina to Mikołaj Rey: "W Kwietnią kto bagniątka (bazi) nie połknął, a będowego (dębowego) Chrystusa do miasta nie doprowadził, to już dusznego zbawienia nie otrzymał (...). Uderzano się także gałązkami palmowymi (wierzbowymi), by rozkwitająca, pulsująca życiem wiosny witka udzieliła mocy, siły i nowej młodości". Zresztą do dnia dzisiejszego najlepszym lekarstwem na wszelkie choroby gardła według naszych dziadków jest właśnie bazia z poświęconej palmy, którą należy połknąć. Poświęcone palmy zanoszą dziś wierni do domów i zawieszają najczęściej pod krzyżem. Ma to z jednej strony przypominać zwycięstwo Chrystusa, a z drugiej wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników. Popiół zaś z tych palm w następnym roku zostanie poświęcony i użyty w obrzędzie Środy Popielcowej.

      Bogate tradycje ma wykonywanie palm wielkanocnych. Szczególnie zwyczaj ten zachował się na Kurpiach w miejscowości Łyse oraz na Podkarpaciu w Lipnicy Murowanej, gdzie odbywają się corocznie konkursy na najdłuższą i najpiękniej wykonaną palmę. Palmy osiągają wysokość kilkunastu metrów i muszą samodzielnie stać. Zrobione z wikliny, nie mogą zawierać żadnych metalowych części. Zdobione są baziami i kwiatami z bibuły. Tradycją Niedzieli Palmowej była procesja z Jezuskiem Palmowym, zachowana obecnie jedynie w Tokarni koło Myślenic na Podkarpaciu. Na osiołku wożono figurę Jezusa na osiołku, za którą podążał tłum. Nieistniejącym już zwyczajem są Pucheroki, przebierańcy, odwiedzający domy rano w Niedzielę Palmową.

Żródło: http://pl.wikipedia.org

PRZYSŁOWIA

Pogody w kwietne niedziele wróżą urodzajów wiele.

Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, będą pełne stodoły, beczki i sieci.

Gdy mokro w Kwietną Niedzielę rok się sucho ściele.

[archiwum]                                            [parafia]                                                    [konkursypalm]