Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie zjazdu.

      20 września 2003 roku odbył się I Zjazd Absolwentów LO w Żegocinie, zorganizowany z okazji 10-lecia szkoły.

GALERIA ZDJĘĆ.

Relacja w "Dzienniku Polskim" 24.09.2003

ŻEGOCINA. Odżyły wspomnienia

Pierwszy zjazd absolwentów

       W minioną sobotę odbył się I Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie, zorganizowany z okazji 10-lecia istnienia tej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w żegocińskim kościele parafialnym. Koncelebrze przewodniczył były katecheta obchodzącej jubileusz szkoły - ks. Jan Gniewek, a oprócz obecnego katechety - ks. Janusza Psonaka, towarzyszyli mu również księża - absolwenci LO w Żegocinie: Piotr Barczyk i Dariusz Dudek oraz diakon Łukasz Gruchała.
      - Drodzy absolwenci! Mieliście to szczęście, że Bóg posłał was do szkoły w Żegocinie, do szkoły, która sprawdziła się w trudnych czasach zagrożeń - tymi słowami zwrócił się podczas homilii do swych dawnych wychowanków ksiądz Jan Gniewek. W szkole gości powitała dyrektor placówki - p. Danuta Pączek. - Z naszych wyliczeń wynika, że w ciągu dziesięciolecia mury naszej szkoły opuściło 231 absolwentów - mówiła dyrektor zawiadująca szkołą od 1997 roku. Przypomniała, że trzon liceum stanowiła i stanowi młodzież z terenu gminy Żegocina, ale uczyli i uczą się tu także młodzi ludzie z takich miejscowości jak: Połom, Lipnica, Rajbrot czy Laskowa. - Rekordzistą jest rodzina państwa Pławeckich z Rozdziela, z której do naszej szkoły uczęszczała czwórka dzieci - podkreślała dyr. Danuta Pączek.
      Po przemówieniach dyrektor szkoły oraz obecnego na uroczystości wójta gminy Żegocina Jerzego Błoniarza z programem artystycznym (wspomnieniami na podstawie zapisów w kronice szkolnej) wystąpili obecni uczniowie tej placówki. Następnie absolwenci spotkali się przy kawie z nauczycielami i przyjaciółmi, zwiedzali szkołę i wpisywali się do szkolnej kroniki. Osobny czas przeznaczono na spotkania z dawnymi wychowawcami klas. - Z moimi dawnymi wychowankami wspominaliśmy zabawne, ale i wzruszające momenty. Były nawet łzy - mówiła po spotkaniu p. Jadwiga Pączek, wychowawczyni absolwentów rocznika 2000. Najchętniej poruszanymi tematami były naturalnie studniówka i matura. Wspominano też wycieczki szkolne oraz rozmaite imprezy szkolne i klasowe. Panowała tak miła atmosfera, że absolwenci planują już kolejne takie spotkanie.
      Pierwsze zjazd absolwentów to nie jedyna uroczystość, jaką zaplanowano na jesień tego roku w żegocińskim liceum. Już w listopadzie odbędzie się bowiem nadanie szkole imienia i sztandaru. Zespół Szkół, w skład którego wchodzi liceum, będzie już niedługo nosił imię Świętej Jadwigi Królowej.

                                                                                                                                                     (PB)

Relacja w "Gazecie Krakowskiej" 23.09.2003

ZEGOCINA. To już 10 lat
Jubileusz liceum

      Dziesięć lat temu, z inicjatywy miejscowych środowisk nauczycielskich i rodzicielskich utworzono w niewielkiej Żegocinie pierwszą szkołę średnią -Liceum Ogólnokształcące. W ostatnią sobotę w dziesiątą rocznicę utworzenia tej placówki, miał miejsce l zjazd absolwentów tej szkoły.
      Opuściło ją już 7 roczników, w sumie 231 osób. Ponad połowa z nich przybyła do Żegociny z różnych stron, aby spotkać się ze swoimi nauczycielami i klasowymi kolegami. Spotkanie rozpoczęto mszą świętą w miejscowym kościele, którą odprawili: były katecheta Jan Gniewek, obecny Janusz Pszonak, a także księża - absolwenci LO w Żegocinie: Piotr Barczyk i Dariusz Dudek oraz diakon Łukasz Gruchała. Potem, w rok temu oddanej do użytku szkolnej auli, odbyła się druga część spotkania. Bardzo zadowolona z tego, historycznego, bo pierwszego zjazdu, była też dyrektorka szkoły. - Bardzo się cieszę, że przybyło tylu absolwentów, że tyle radości przeżyliśmy wspólnie. Myślę, że wyrośli na świetnych ludzi. Mam nadzieję, że to, czego nauczyli się u nas w szkole teraz im procentuje - powiedziała po spotkaniu Danuta Pączek.

                                                                                                                                                                                 (tols)

I Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie -  20 września 2003 r.

Przebieg uroczystości:
Godz. 13.00 - Msza Święta w kościele parafialnym w Żegocinie celebrowana przez Wielebnych Księży: Katechetów i Absolwentów LO w Żegocinie.

Godz. 14.30 - Uroczyste spotkanie w szkolnej auli:
-    Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół:
-    Wprowadzenie w dobry nastrój: I program artystyczny - wspomnienia na podstawie zapisów w kronice szkolnej:

-    Kolejna dawka humoru: II program artystyczny - wspomnienia Absolwentów:

Godz. 16.30 - Czas wolny:
-    Spotkania przy kawie z nauczycielami i przyjaciółmi.
-    Zwiedzanie szkoły.
-    Wpisy do kroniki szkolnej.

Godz. 17.30 - Spotkanie z wychowawcami klas:

Godz. 18.30 - Zakończenie uroczystości na szkolnej auli.

Z DZIEJÓW LO W ŻEGOCINIE

      Mieszkańcy Żegociny od dawna marzyli o szkole średniej. "Zazdrościli" sąsiednim miejscowościom takim jak Łapanów, Trzciana gdzie takie placówki oświatowe już się znajdowały. W latach osiemdziesiątych ambicje te w jakimś stopniu zaspokajała Zbiorcza Szkoła Gminna, do której dowożono dzieci z okolicznych wiosek. Nie cieszyła się ona jednak popularnością wśród rodziców, bowiem dzieci traciły zbyt wiele czasu na dojazdy i pozostawały długo poza kontrolą rodzicielska. Kiedy więc tylko powstały nowe sprzyjające okoliczności wioski z powrotem reaktywowały swoje szkoły podstawowe w pełnym zakresie nauczania.
      Jubileusz 700-Iccia Żegociny, który obchodziliśmy z inicjatywy księdza proboszcza Antoniego Poręby sprawił, że marzenie o szkole średniej się spełniło. Stało się to dzięki energii, przedsiębiorczości i uporowi ówczesnego Wójta Gminy Żegocina pana Józefa Nowaka, dyrektora Szkoły Podstawowej Jana Adamskiego, wicedyrektorki Danuty Paczek, przewodniczącego Komisji Kultury Rady Gminy pana Eugeniusza Burka oraz prezesa Gminnej Spółdzielni pana Jerzego Błoniarza (obecnego Wójta Gminy).
      Pomysł założenia liceum ogólnokształcącego zyskał przychylność kierownictwa i wizytatorów delegatury zamiejscowej Kuratorium Oświaty w Bochni, którzy mocno poparli inicjatywę i wydali pozytywną opinie na temat bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły do Kuratorium w Tarnowie. Kurator Oświaty pan Roman Bulanda wyraził zgodę pod wrunkiem uzyskania "naboru" do klasy pierwszej liceum w ilości 30 uczniów. Od l września 1993 roku Szkoła Podstawowa w Żegocinie została przekształcona Zespól Szkół Ognokształcących. Pierwsza klasa Liceum miała profil ogólny z językiem angielskim i dodatkowo niemieckim. Liczyła 35 uczniów z Muchówki, Nowego Wiśnicza, Rajbrotu, Lipnicy Murowanej, Łąkty Dolnej, Trzciany, Laskowej, Łąkty Górnej i samej Żegociny. Pięciu uczniów dojeżdżało z Bochni.
     Marzenie zostało spełnione. Ważnym teraz było by liceum zyskało odpowiednio wysoką renomę. Nowi uczniowie rozpoczęli zapisywanie pierwszych "historycznych" kart Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie.
     Dalsze dzieje Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie obejmują wiele zmian organizacyjnych. W 1999 po kolejnej reformie oświaty dochodzi gimnazjum i powstaje Zespól Szkól z oddziałami Gimnazjum w Łąkcie Górnej i Rozdzielu. W 2001 roku powstaje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Nadchodzi wrzesień 2003 roku - 10 lecie istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie. I znów nowe zmiany organizacyjne! Tym razem odchodzą oddziały zamiejscowe gimnazjum w Łąkcie Górnej i Rozdzielu. W miejscowościach tych tworzą się zespoły szkół (podstawowa+gimnazjum).

[archiwum stron]                                                                        [strona LO]