710 URODZINY ŻEGOCINY

LOTERIA FANTOWA

"DAR SERCA CHORYM DZIECIOM"

REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ
"DAR SERCA CHORYM DZICIOM"

Loteria

1. Organizator loterii: Urz±d Gminy w Żegocinie oraz Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem radnego Tadeusza Olszewskiego.
2. Cel: zebranie ¶rodków finansowych na pomoc w leczeniu dzieci - mieszkańców gminy Żegocina.
3. Termin: 17 sierpnia 2003 r.
4. Fanty: darowizny od osób prywatnych, firm i instytucji.
5.    Zasady:
- cena 1 losu wynosi 4 zł,
- każdy los loterii wygrywa,
- dodatkowo każdy wykupiony los uczestniczyć będzie w losowaniu 5 nagród głównych - niespodzianki.
- losowanie nagrody głównej zostanie przeprowadzone na estradzie około godz.20.
6. Uwagi końcowe: Dochód z loterii zostanie podzielony na wyznaczone cele przez Komitet Organizacyjny i wpłacony na wskazane przez rodziców chorych dzieci konta bankowe.

Komitet Organizacyjny Loterii podczas prac przygotowawczych.

Przygotowania do loterii. Pan Czesław P±czek nadaje zebranym przez młodzież fantom numery - od 001 do 503.

PRZEBIEG

Jeden z trzech punktów sprzedaży losów. Punkt sprzedaży losów i wydawania fantów.
Jeden z trzech punktów sprzedaży losów. Punkt sprzedaży losów i wydawania fantów.

     

Losowanie nagród głównych loterii.

Losowanie nagród głównych loterii poprowadził konferansjer imprezy Piotr Kępa. Nagrodę główn± - wieżę HiFi - wylosował± pani Zofia Górka z Żegociny. Pozostałymi nagrodami były: odkurzacz, obraz Anny Łękawa, rolki i czajnik elektrycznuy.

      Na zebraniu w dniu 18 sierpnia 2003 r. Komitet Organizacyjny Loterii "Dar Serca Chorym Dzieciom" postanowił całkowity zysk z loterii w kwocie 2530 zł przekazać trójce chorych dzieci, dziel±c w/w kwotę następuj±co: dla Piotra 900 zł, dla Agnieszki 900 zł, dla Piotrusia 730 zł. Pieni±dze te zostan± wpłacone na konta wskazane przez rodziców chorych dzieci.

LISTA SPONSORÓW LOTERII

1. Anonimowy ofiarodawca z Żegociny 21. Gminna Spółdzielnia "SCH" w Żegocinie 41. Jerzy Błoniarz - Żegocina   
2. Anonimowy ofiarodawca z Bełdna 22. Felicja Adamczyk - Sklep spożywczo-przemysłowy w Ł±kcie Górnej    42. Tadeusz Olszewski - Żegocina   
3. Anonimowy ofiarodawca z Ł±kty Górnej 23.  Ks. Stanisław Szczygieł - Ł±kta Górna   43. Halina Wolak - Ł±kta Górna   
4. Anonimowy ofiarodawca z Rozdziela 24. Mirosław Holota - Ł±kta Górna    44. PSS "Społem" Bochnia   
5. Anonimowy ofiarodawca 25. Bronisław Ptaszek - Żegocina    45. Krystyna Łękawa - Ł±kta Górna  
6. Gospodynie ze stoiska potraw regionalnych     26. Sylwia Dydyńska - Kwiaciarnia - Żegocina    46. Barbara i Wojciech Bajorowie - Kamionna   
7. Firma "Elmar" - Żegocina  27. Zbigniew Janiczek - Żegocina    47. Jarosław Dziedzic, B. Bożek - Firma "Grafit" - Żegocina    
8. A. M. Gawłowicz - - Żegocina    28. Janina Kępa - Żegocina    48. Marian Orzeł - Rozdziele   
9. Tomasz Cudejko - Handel detaliczny - Żegocina    29. Lucyna i Wiesław Błoniarz - Żegocina    49. Alicja Adamczyk - Rozdziele   
10. SRGiWP w Żegocinie     30. Sklep zielarski w Żegocinie 50. CKSiT w Żegocinie    
11. Teresa Dziedzic - Żegocina    31. Krystyna i Zbigniew Janiczek - Żegocina 51. Anna Krawczyk - Ł±kta Górna   
12. Czesław Fafara - Firma "Fort Press - System" - Żegocina    32. Aleksandra Krajewska - Żegocina  52. Jan Tyndel - Wyrób i sprzedaż zabawek   
13. Grażyna Mirowska - Foirma "Miro" - Żegocina    33. Tadeusz i Wojciech Janiczek - Żegocina    53. Stefania Paruch - Rozdziele   
14.  Anna Łękawa - Ł±kta Górna    34. Urz±d Gminy w Żegocinie    54. Barbara Wolak - Ł±kta Górna   
15  Jadwiga Ptaszek -     35. Stanisława Noszkiewicz - Żegocina  55. Stanisława Zdebska - Kwiaciarnia - Żegocina    
16. Dyrekcja Zespołu Szkół w Żegocinie    36. Krystyna Nowak - Bełdno 56. Piotr Krawczyk - Sklep w Ł±kcie Górnej
17. Przedstawicielka "Oriflame"    37. Marzena Janiczek - Księgarnia w Żegocinie   
18. Józef Kukla - Sklep spożywczo-przemysłowy - Ł±kta Górna 38. Bogumiła Jędrzejek - Sklep spożywczy - Żegocina      

Komitet Organizacyjny Loterii "Dar Serca Chorym Dzieciom" w imieniu dzieci, ich rodziców oraz swoim serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za przekazan± gotówkę i fanty.

19. J. Noszkiewicz - Firma "Mikro" - Żegocina   39. Teresa Mrugacz - Bytomsko   
20. Pan Wolak  40. Tadeusz Dziedzic - Kiosk "Ruch" Ł±kta Górna   
LOTERIĘ PRZYGOTOWALI I PRZEPROWADZILI:

1. Tadeusz Olszewski - nauczyciel, radny gminy z Żegociny    
2. Zbigniew Nożkiewicz - Sekretarz UG w Żegocinie   
3. Czesław P±czek - pracownik UG w Żegocinie   
4. Zofia Rogala - nauczycielka PG w Żegocinie   
5. Barbara Wolak - nauczycielka LO w Żegocinie   
6. Agnieszka P±czek - nauczycielka Zespołu Szkół w Rozdzielu   
7. Alicja Adamczyk - Dyrektor Zespołu Szkół w Rozdzielu.   
    oraz uczniowie:   
1. Danuta Rosiek z Ł±kty Górnej   
2. Monika Krawczyk z Ł±kty Górnej   
3. Joanna Dudzic z Ł±kty Górnej   
4. Sylwia Krawczyk z Ł±kty Górnej   
5. Agnieszka Fr±czek z Rozdziela   
6. Sabina Łagosz z Rozdziela   
7. Anna Orzeł z Rozdziela   
8. Małgorzata Bielak z Żegociny   
9. Kinga Wrona z Żegociny   
10. Maciej Juszczyk z Żegociny   
11. Arkadiusz Pawełek z Bełdna   
12. Barbara Juszczyk z Bełdna   
13. Irmina Gawłowicz z Bełdna   
14. Katarzyna Marzec z Bełdna   
15. Edyta Zimirska z Bełdna   
16. Katarzyna Zatorska z Bełdna   
17. Paulina Rozum z Bytomska   
18. Marta Rożnowska z Bytomska   

[wstecz]