7 - 8 czerwca 2003
REFERENDUM

      17 kwietnia 2003 roku  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął Uchwałę o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 66, poz. 613).

     7-8 czerwca 2003 r. Naród Polski będzie musiał odpowiedzieć na jedno z najważniejszych pytań w jego dotychczasowej historii: "Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?".

      Pojawiły się już pierwsze ogłoszenia publiczne związane ze zbiżającym się referendum. W związku z tym rozpoczynamy publikację tych dokumentów. Będziemy także relacjonować przygotowania i przebieg referendum. Oczywiście przedstawimy także wyniki głosowania na terenie gminy Żegocina.

REFERENDUM NA TERENIE GMINY ŻEGOCINA

Siedziba Obwodowej Komisji d.s. Referendum nr 3 w Żegocinie.

      Spokojnie przebiegł w gminie Żegocina pierwszy dzień referendum unijnego. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie szóstej, a głosowania nie zakłócił żaden incydent. W Żegocinie pierwszy pierwszy obywatel pragnący zagłosować przybył już o godzinie szóstej. Ale frekwencja przd południem nie była wysoka, choć większa niż się spodziewano. O godzinie 20 zamknięto lokale wyborcze, a urny zapieczętowano. Wartę przy lokalach objęły osoby wyznaczone przez Wójta Gminy. Jak podała o 23.40 Państwowa Komisja Wyborcza w specjalnym komunikacie, zbiorcza frekwencja w skali kraju wyniosła w pierwszym dniu głosowania 17,61 proc. W okręgu tarnowskim, do którego należy gmina frekwencja wyniosła tylko 10,13%. Jeszcze gorzej przedstawiało się to w gminie Żegocina. Frekwencja wyniosła tu odpowiednio: w Łąkcie Górnej - 6,08%, w Rozdzielu - 4,82, Bytomsku - 7,52 i Żegocinie - 7,52, co dało w sumie średnią 6,73%.
     Nocą lokali wyborczych pilnowali strażacy i policjanci. Nie stwierdzono żadnych incydentów.
    W drugim dniu głosowania mieszkańcy gminy poszli jednak bardziej licznie. Szczególne nasilenie ruchu w lokalach referendalnych nastąpiło po niedzielnych mszach świętych. Przyniosło to w rezultacie przekroczenie progu pięćdziesięcioprocentowej frekwencji. 54 % mieszkańców gminy odpowiedziało na postawione pytanie "tak".

WYNIKI REFERENDUM UNIJNEGO W GMINIE ŻEGOCINA

Obwód głosowania

Frekwencja w %

Głosów ważnych

Na "TAK" %

Na "NIE"

%
1. Łąkta Górna 56,0 603 313 52 290 48
2. Rozdziele 63,0 365 218 60 147 40
3. Żegocina 62,4 865 536 62 329 38
4. Bytomsko 62,0 279 122 44 157 56
GMINA 60,9 2212 1189

54

923 46

Wyniki na podstawie informacji telefonicznej.

[wstecz]