UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA  A.D.2003

Boże Ciało 2003

     19 czerwca 2003 r. obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało.  To święto katolickie obchodzone jest  w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego ku czci Najświętszego Sakramentu. Wyrosło na gruncie adoracyjnych tendencji pobożności eucharystycznej przełomu XI i XII w., stanowiących reakcję na kwestionowanie realnej obecności Chrystusa w Eucharystii przez niektórych teologów średniowiecznych, np. żyjącego w XI wieku Berengara z Tours.
      Bezpośrednią przyczyną ustanowienia święta były objawienia błogosławionej Julianny z Cornillon, która miewała widzenia jaśniejącej tarczy z ciemną plamą, co interpretowano jako znak braku w kalendarzu liturgicznym specjalnego dnia poświęconego uczczeniu Najświętszego Sakramentu. Pod wpływem tych objawień biskup Robert ustanowił  w 1246 takie święto dla diecezji w Liege (Leodium), w 1252 rozszerzone na Germanię. W roku 1264 papież Urban IV wprowadził je jako festum Corporis Christi w całym Kościele. W 1391 papież Bonifacy IX polecił obchodzić Boże Ciało wszędzie, gdzie dotąd tego nie czyniono.
       W Polsce po raz pierwszy świętowane było w roku 1320 w diecezji krakowskiej na polecenie biskupa Nankera. Tzw. procesję teoforyczną wprowadzono później niż święto, prawdopodobnie w latach 1265-1275 w Kolonii, w XV w. praktykowano ją w Niemczech, Anglii, Francji, Polsce i północnych Włoszech.

       To święto przypomina wierzącym, że Pan Jezus, Zbawiciel, zstąpił z nieba na ziemię, żył przez 33 lata i nauczał o Królestwie Bożym, a tuż przed swoją śmiercią krzyżową zostawił w swoim testamencie Najświętszy  Sakrament. Kiedy zmartwychwstał i wstąpił do nieba, to jednocześnie pozostał z nami, na ziemi - z Ciałem i Duszą: pod postacią chleba i wina. Nie pozostawił ludzi samych, ale jest z nimi i daje się im cały, aby ich umocnić i posilić w drodze do nieba.
       Obecnie procesja odbywana jest do 4 ołtarzy z hostią niesioną w monstrancji, którą na zakończenie udzielane jest błogosławieństwo na 4 strony świata. Ze świętem związane były od początku XIV w. widowiska parateatralne (np. żywe obrazy) bądź teatralne.

Procesja w centrum Żegociny.

       W tym roku nic nie przeszkodziło w odbyciu procesji (w dwóch ostatnich padał obfity deszcz), w której wzięło udział około tysiąca wiernych z terenu parafii. Mieszkańcy poszczególnych wiosek należacych do parafii (kolejno Bytomska, Rozdziela, Bełdna i Żegociny) wykonali polowe ołtarze i  pięknie je przystroili. Podczas sumy, odprawionej przez proboszcza, ks. Emila Dudziaka, orszak składający się z dziewczynek sypiących kwiaty, chłopców dzwoniących małymi dzwoneczkami, dzieci pierwszokomunijnych, młodzieży niosącej feretrony, ministrantów, strażaków z orkiestrą, setek wiernych, wędrował -  śpiewając eucharystyczne pieśni i modląc się - od ołtarza do ołtarza. Na każdej stacji inny ksiądz czytał fragmenty Ewangelii, na każdej śpiewano fragment pieśni eucharystycznej, na każdej celebrans błogosławił na cztery strony świata Najświętszym Sakramentem. Na ostatniej stacji orkiestra zagrała, a wierni odśpiewali hymn "Te Deum laudamus".

      Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej i procesji, wierni udający się do domów zrywali z drzewek zdobiących ołtarze gałązki brzozowe. To lokalna tradycja. Nakazuje zabrać zieloną gałązkę i zatknąć ją na domu, aby chroniła zabudowania przed pożarami.

     Procesje, choć w znacznie mniejszym zakresie, odbywać się będą przez całą najbliższą oktawę tego święta.    

FOTORELACJA

UROCZYSTOŚC BOŻEGO CIAŁA A.D.2003 UROCZYSTOŚC BOŻEGO CIAŁA A.D.2003 UROCZYSTOŚC BOŻEGO CIAŁA A.D.2003
Wyjście procesji z żegocińskiego kościoła. Dojście procesji przed I ołtarz. I stacja - ołtarz przygotowany przez parafian z Bełdna.
UROCZYSTOŚC BOŻEGO CIAŁA A.D.2003 UROCZYSTOŚC BOŻEGO CIAŁA A.D.2003 UROCZYSTOŚC BOŻEGO CIAŁA A.D.2003
Młodzież niosąca feretrony. II stacja - ołtarz przygotowany przez parafian z Rozdziela. III stacja - ołtarz przygotowany przez parafian z Bytomska.
UROCZYSTOŚC BOŻEGO CIAŁA A.D.2003 UROCZYSTOŚC BOŻEGO CIAŁA A.D.2003 UROCZYSTOŚC BOŻEGO CIAŁA A.D.2003
Dziewczynki sypiące polne kwiaty. IV stacja - ołtarz przygotowany przez parafian z Żegociny. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na ostatniej stacji.
[wstecz]