Serwis internetowy Gminy Żegocina.
OFICJALNY SERWIS
INTERNETOWY
GMINY ŻEGOCINA

Wiosna w Gminie Żegocina.

Samorząd Gminy Żegocina.

Historyczna część serwisu.

Kultura w Gminie Żegocina.

Oświata w Gminie Żegocina.

Turystyka w Gminie Żegocina

Sport w Gminie Żegocina.

AKTUALNOŚCI

POPRZEDNIA STRONA GŁÓWNA

KRÓTKIE KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
Trwa akcja pomocy pogorzelcom z Bytomska
Trwa akcja pomocy pogorzelcom z Bytomska Resztki domu w Bytomsku, który spłonął 27 lutego br. nie nadawały się do ponownego zamieszkania i dlatego podjęto decyzję o jak najszybszej zbiórce. Komitet Pomocy, kierowany przez radną Lucynę Nowak i sołtysa Ignacego Rożnowskiego, zorganizował prace rozbiórkowe, które miały miejsce w sobotę - 24 marca 2018 rok. Na apel Komitetu do pracy zgłosiło się ponad dwadzieścia osób. Prace rozbiórkowe przebiegły szybko i sprawnie. Po prawie sześciu godzinach pracy po spalonym domu pozostały tylko sterty gruzu, trochę nadpalonych desek i belek, sprzętów i urządzeń domowych. [Więcej >>>]

BIP Gminy Żegocina.

ARCHIWALNY BIP

Przetargi

Konkurs na wspomnienia - tylko do 30 marca ! XXXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - relacja
Konkurs na wspomniienia. Osoby starsze przechowują w swojej pamięci liczne wspomnienia, wyjątkowe w swej prostocie, zwyczajne i niepowtarzalne, zawsze osobiste, a niekiedy - do dziś nieujawnione. Zachęcamy Seniorów do przelania na papier tych wspomnień lub do wyciągnięcia z szuflady już istniejących zapisków. Temu celowi służy konkurs z nagrodami pt. "Spisz wspomnienia", organizowany przez Wójta Gminy Żegocina, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej". [Więcej >>>] XXXIII Sesja Rady Gminy Żegocina. XXXIII Sesja Rady Gminy, która odbyła sie 23 marca 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie trwała ponad sześć godzin i na poczatku oraz końcu miała dosyć burzliwy charakter, spowodowany dyskusjami na temat złożonego przez okolo 200 mieszkanców Łąkty Górnej protestu wobec budowy w ich wiosce betoniarni i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W końcowej cześci posiedzenia kontrowersje wzbudziła propozycja uchwały w sprawie podziału Gminy Żegocina na okręgi wyborcze,  [Więcej >>>]

Firmy z Gminy Żegocina.

Twitter Gminy Zegocina

Fanpage na Facebooku.

Terminy i zasady odbioru śmieci w 2018 roku Są środki na przebudowę Przedszkola w Łąkcie Górnej
Terminy i zasady odbioru śmieci w 2018 roku. Segregacja odpadów nie jest trudna, ale wymaga od nas pewnego zaangażowania. Dlatego pamiętajmy aby wrzucać odpady do odpowiednio oznakowanych worków/pojemników na odpady. Ponadto opłata za odpady niesegregowane (zmieszane) jest znacznie wyższa, niż za odpady segregowane. Słowem segregacja się opłaca. Przedstawiamy nowe zasady oraz terminy odbioru odpadów, które w 2018 roku dokononywać będzie firma Traszkan. [Więcej >>>] Zajęcia w przedszkolu. Bardzo dobra wiadomość dotarła do Gminy Żegocina w dniu 20. marca 2018 roku, kiedy to Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania. Na liście projektów wybranych do dofinansowanie w maksymalnej kwocie znalazł się również projekt z Gminy Żegocina "Przebudowa budynku przedszkola samorządowego w m. Łąkta Górna szansą ma dobry start małego dziecka", który został wysoko oceniony zdobywając aż 73 punkty. Dało to bardzo wysoką 7 pozycję. To duży sukces samorządu i wszystkich zaangażowanych w przygotowanie projektu. [Więcej >>>] Geoportal Gminy Żegocina

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina.

Klub Samopomocy Razem III

Zapisy do przedszkoli od 26 lutego do 30 marca Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy
Rekrutacja 2018. Publikujemy Zarządzenie Nr 0050.476.2018.Z Wójta Gminy Żegocina w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Przedszkoli Publicznych w Łakcie Górnej i Żegocinie. Stanowi, że podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest kompletnie wypełniony i złożony w terminie od 26 lutego 2018 r. do 30 marca 2018 r. „Wniosek o przyjęcie dziecka Przedszkola Publicznego". Należy dołączyć dokumenty (druki do pobrania) potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. [Więcej >>>] Zarządzenie Wójta Gminy. 13 marca br. Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz podpisał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej , turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie podtrzymywania i  upowszechniania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Dofinansowania na łączna kwotę 50.500 zł otrzymało 6 organizacji. [Wiecej >>>] Serwis filmowy portalu

Prognoza pogody dla Żegociny.

Rozkłąd jazdy BUS.

 

XXXII Sesja Rady Gminy Żegocina - relacja Ogłoszona zasady rekrutacji do ZS w Żegocinie
XXXII Sesja Rady Gminy Żegocina. 12 marca 2018 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy zebrali się na XXII sesji radni Gminy Żegocina. Ponieważ było to pierwsze w 2018 roku posiedzenie zdominowały je sprawy bieżące, prezentowane podczas interpelacji i zapytań. Bez większej dyskusji Rada dokonała oceny działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie, wystawiając mu bardzo wysoka ocenę. Za to krótka dyskusja miała miejsce przed głosowaniami nad uchwałami w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu /Orange Rozdziele/ oraz przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żegocina na lata 2016-2032”. [Wiecej >>>] Rekrutacja do ZS w Żegocinie. Dyrekcja Zespołu Szkół w Żegocinie ogłosiła "Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół im Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
w roku szkolnym 2018/2019". Szkoła prowadzi rekrutację sposobem tradycyjnym i elektronicznym. Kandydat składa wniosek o przyjęcie w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek zawiera wskazanie wybranego oddziału w szkole. Publikujemy "Zasady rekrutacji ..." w całości. [Więcej >>>]
Repertuar Kina za Rogiem "Żegotka".

Harmonogram odbioru odpadów.

Ochrona środowiska.

Teatr profilaktyczny o zagrożeniach XXI wieku Powołanie Gminnego Komitetu Obchodów 100. lecia Niepodległości
Teatr profilaktyczny o zagrożeniach XXI wieku Często o telewizji, Internecie i grach komputerowych, mówi się - narkotyki XXI wieku. Program przedstawiony 9 marca 2018 w Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Żegocinie opowiadał o zagrożeniach wynikających z uzależnienia młodych osób od nowych technologii. Demonstrowano i analizowano negatywne aspekty wpływu massmediów na psychikę młodego odbiorcy, w procesie kształtowania jego osobowości. „W krainie bajtów” to satyryczna opowieść o dziecku, które odchodząc od klawiatury, od razu zasiadało przed ekranem telewizora lub na odwrót. [Wiecej >>>] Powołanie Komutetu Organizacyjnego w Żegocinie. 28 lutego 2018 roku, w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie, miało miejsce pierwsze zebranie, powołanego przez Wójta Gminy i działającego pod Jego przewodnictwem Honorowego Komitetu Gminy Żegocina Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W skład tego Komitetu weszło 20 osób, reprezentujących różne firmy i instytucje. Akty powołania wręczył Wójt Gminy Jerzy Błoniarz w asyście Sekretarz Gminy - Joanny Pyrz. [Więcej >>>] Żegocińskie parafie.

Żegocińskie linki

Zimowe utrzymanie dróg

 

1 marca - Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Pożar domu mieszkalnego w Bytomsku
! marca - Dzien Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 3 lutego 2011 roku Sejm RP uchwalił ustawę ustanawiającą dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
W Szkole Podstawowej nr 2 w Bochni został zorganizowany Konkurs Historyczny Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Miał on zasięg powiatowy, toteż wielki powód do dumy Szkole Podstawowej w Rozdzielu dał uczeń klasy III gimnazjum Michał Nożkiewicz, który zajął w nim pierwsze miejsce. W Szkole Podstawowej w Rozdzielu również nie zapomniano o tym ważnym święcie. [Więcej >>>]
Pożar domu  mieszkalnego w Bytomsku. Znaczne siły i środki zostały zadysponowane przez dyżurnego ze Stanowiska Kierowania KP PSP w Bochni do gaszenia pożaru drewnianego domu mieszkalnego w Bytomsku, w przysiółku Nadole. Wysłał on do akcji trwającej ponad trzy godziny aż 13 zastępów straży pożarnych, w tym z JRG PSP w Bochni. Tak duża ilość jednostek potrzebna była ze względu na konieczność transportowania wody z hydrantu przy remizie OSP w Bytomsku tj. na odległość ponad 200 metrów. Pożar wybuchł 27 lutego 2018 roku około godz. 11 pod nieobecność mieszkanki domu. [Więcej >>>] Urzędowe ogłoszenia.

Ogłoszenia drobne.

Organizacje społeczne w Gminie Żegocina.

Komunikat dla hodowców świń Radość w Rozdzielu - wygrali Naukową Stację Zabaw PGNiG
Komunikat dla hodowców świń 13 lutego 2018 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Począwszy od 28 lutego 2018r zobowiązuje ono hodowców świń na terenie kraju, poza obszarami wymienionymi w decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE, do wdrożenia i bezwzględnego stosowania w swoich chlewniach zasad bioasekuracji. [Więcej >>>] Gratulacje dla Rozdziela. Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza, miło nam poinformować, że Wasza Gmina Żegocina zajęła pierwsze miejsce w V etapie Konkursu „Powietrze Bez Śmieci”, a tym samym wygraliście główną nagrodę, czyli budowę „Naukowej Stacji Zabaw”. Gratulujemy! - tej treści komunikat trafił do Urzędu Gminy w Żegocinie 1 marca 2018 roku. Oznacza to, że po długiej i ambitnej internetowej walce na głosy, dzięki wsparciu wielu osób i instytucji, dzieci z Rozdziela otrzymają prezent. Gratulujemy! Społeczność Rozdziela dziękuje. [Więcej >>>] Sołectwa Gminy Żegocina.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

 

ZAPOWIEDZI POPRZEDNIE OGŁOSZENIA:
Wkrótce. Żegociński konkurs palm - 25.03 
Wkrótce. VI Turniej "Witaj wiosno na sportowo" - 26.03
Wkrótce. Konkurs recytatorski - 13.04
Komunikat. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2018 roku >>>
Komunikat.
  Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie zatrudni lekarza do pracy w POZ na 1/2 lub 3/4 etatu. Tel. 14/ 6132034
Komunikat. 
Komunikat Ośrodka Zdrowia w sprawie wyboru położnej >>> 

Gminny Program Rewitalizacji

POPRZEDNIE ARTYKUŁY
Wkrótce. Zakończyły się ferie zimowe 2018 >>>
Wkrótce.
Zobacz. Dzień otwarty Zespołu Szkół w Żegocinie >>>
Zobacz. "Młodzież zapobiega pożarom" - eliminacje gminne >>>
Zobacz. Informacja dla NGO - zaproszenie na szkolenie >>>
Komunikat. Parafia w Żegocinie utworzyła Placówkę Wsparcia Dziennego >>>
Komunikat. Otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Żegocinie >>>
Komunikat. Podwójny sukces dziewcząt z MDP w Bytomsku >>>
Komunikat.  Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą >>>
Komunikat. Gmina Żegocina - dwa łyki statystyki >>>

WKU Tarnów

GMINA ŻEGOCINA
32 - 731 Żegocina 316

NIP: 868-10-21-319
REGON 851 660 750
URZĄD GMINY W ŻEGOCINIE
32 - 731 Żegocina 316
Tel. 146484520
Faks: 146132036
E-mail: gmina@zegocina.pl
Godziny pracy:

pn. wt., śr., czw., pt. 7.30 - 15.30

Nowe numery telefonów >>>

Email do webmastera
Email do webmastera.

SITE MAP

ARCHIWUM STRON

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Serwis istnieje od marca 2001 roku.